Brummen

Het Bestuur bestaat op dit moment uit zeven leden. Vijf à zes maal per jaar stemmen wij onderling de lopende zaken af. In de week daaropvolgend organiseren we een openbare vergadering waar iedereen welkom is. Tussentijds is er waar nodig mondeling of whatsapp contact. Ieder heeft een eigen aandachtsgebied of werkgroep waar zijn of haar aandacht naar uitgaat.

De voorzitter

Van de voorzitter verwachten wij dat hij de grote lijnen bewaakt, vergaderingen voorzit en goede contacten met diverse partijen onderhoudt.

De secretaris

Ons secretariaat is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en afhandeling van vergaderingen. Binnenkomende mail wordt vanuit het secretariaat naar de juiste bestuursleden doorgestuurd. Een andere taak is de communicatie met de media en overige geïnteresseerden.

De penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting, de uitgaven en inkomsten, de juiste financiële verslaglegging en verantwoording achteraf. De inkomsten zoals gemeentelijke subsidie en een bijdrage van de Brummense Ondernemers Vereniging en de uitgaven voor bijvoorbeeld de bloembakken en de kerstboom op de Markt, de bestuurlijke kosten (o.a. websitebeheer) en bijdragen voor wisselende projecten.

 

Omdat goede communicatie een kunst is zijn er twee bestuursleden eindverantwoordelijk voor gemaakt. Ook bij de werkgroepen ligt een verantwoordelijkheid voor communicatie over hun specifieke onderwerp.
Bij de Dorpsraad zijn er vele vormen van communicatie. De belangrijkste vorm is de openbare vergadering die meerdere malen per jaar gehouden wordt, met voorafgaand het inloopspreekuur. Iedereen kan daar zijn of haar zegje doen. Raadpleeg de Agenda voor al onze activiteiten. Daarnaast hebben we deze website, is er een nieuwsbrief, zijn we actief op Facebook en plaatsen we regelmatig een stukje in het Brummens Nieuws. U kunt ons bereiken via e-mail, telefoon, per brief of via het contactformulier op de website. Voor persoonlijk contact met een bestuurslid kijkt u onder ONS TEAM.
In ons archief vindt u verslagen van voorgaande vergaderingen, presentaties, jaarverslagen enzovoort.

Het bestuur heeft er voor gekozen om te werken met een structuur van werkgroepen, met een actueel onderwerp als focus, met elk een eigen coördinator en één of meer betrokken bewoners. Binnen de afgesproken kaders kunnen deze werkgroepen autonoom functioneren. Terugkoppeling aan het bestuur van de voortgang en resultaten geschiedt via de coördinator.

Lees HIER welke werkgroepen er zijn

Contact

schoonmaakdag
veerpont brummen
luchtfoto brummen