Brummen

BZZV – contactpersoon Dagmar Zark-Everts

De werkgroep Brummen Zonder ZwerfVuil, die onder leiding van Paulijn Snijders actief is sinds maart 2016, houdt Brummen schoon van zwerfafval. In groepjes loopt men iedere maand een ronde door het dorp en het buitengebied. De ene keer op de tweede donderdag van de maand, de andere keer op de tweede zaterdag van de maand. Vanuit de gemeente ontvangt iedere deelnemer een vuilniszak, een ring om de vuilniszak open te houden of een karretje, een grijpstok en handschoenen. De Dorpsraad draagt zorg voor een fluorescerend hesje. De gemeente haalt de vuilniszakken met zwerfafval na afloop op. De werkgroep bestaat momenteel uit 25 actieve leden. Extra handen zijn natuurlijk altijd welkom.

Groen – contactpersoon Hay Verstappen

De werkgroep Groen houdt zich op twee manieren bezig met de verfraaiing van het dorp. Vanaf medio mei worden rondom het Marktplein, bij de Pancratius kerk en op de kruising Zutphensestraat-Meengatstraat bloembakken geplaatst. Een groot aantal helpende handen voorziet de bakken twee keer per week van water en verwijdert de verwelkte bloemen. Doordat de werkgroep met circa 20 vrijwilligers samenwerkt is iedereen per seizoen 2 à 3 keer aan de beurt. De coördinator maakt jaarlijks een schema zodat men tijdig weet wanneer men aan de beurt is. Medio oktober worden de bakken weer weggehaald en opgeslagen op het gemeentedepot. Twee weken voor Kerstmis wordt er op het Marktplein een kerstboom geplaatst. Hier zijn een aantal sterke personen bij betrokken. Zij krijgen hulp van een tweetal bedrijven in de omgeving van Brummen die de kerstboom bij de kweker ophalen en vervolgens helpen met het rechtop zetten en versieren van de boom. De tweede week van januari wordt de boom weer afgetuigd en door de gemeente opgehaald.

Viaduct – contactpersoon Christel Dekker

In 2019 zijn er door Roos Art Paintings een street art kunstwerk en gedicht van toenmalig dorpsdichter EVA op de beiden zijden van het viaduct onder de N348, langs de Cortenoeverseweg, geschilderd. De plaatselijke jeugd zorgde voor vele kleurige handjes die het gedicht en de palen van het viaduct sieren. De werkgroep die dit middels crowdfunding mogelijk heeft gemaakt bestaat uit drie vaste leden. Zij onderhouden het kunstwerk en de directe omgeving. Incidenteel helpen vrijwilligers mee.

 

Centrumontwikkeling – contactpersoon Henk Poldermans

Plannen om het centrum van Brummen te verbeteren zijn al meer dan 10 jaar in ontwikkeling. Telkens zijn er nieuwe obstakels zoals ‘ geen geld’ of de brand op het Marktplein. Nu wordt er gelukkig weer aan gewerkt. De Dorpsraad participeert in de werkgroep van de gemeente die zich buigt over een verdere uitwerking van de plannen. Ondertussen is het Marktplein op initiatief van een aantal ondernemers verfraaid met fotodoeken om de brandlocatie te verhullen en het aanzicht leuker en informatiever te maken. Met de gemeente zijn we in overleg om alle communicatie rond dit onderwerp te verbeteren.

Energie (transitie) – contactpersoon Hay Verstappen

In het kader van de energietransitie heeft de Nederlandse overheid een klimaatakkoord afgesproken met een aantal partijen. Op regionaal niveau zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de invulling van de Regionale Energie Strategie. Ook de gemeente Brummen heeft hierin binnen de Cleantech Regio een verantwoordelijkheid. Naast de energietransitie (opwekking van elektriciteit d.m.v. groene bronnen zoals wind en zon) wordt er ook gewerkt aan een warmtetransitie. Op termijn zal er geen gebruik meer gemaakt worden van aardgas en worden alternatieve bronnen onderzocht. In het kader van de energietransitie is overleg met de gemeente, belangenorganisaties en bewoners van essentieel belang.

Verkeer/Veiligheid – contactpersoon Anne Margreet van der horst

De verkeersveiligheid in het dorp is voor alle bewoners van belang. Zo wordt er gekeken naar een plan voor de herinrichting van de gehele Zutphensestraat. De maximum snelheid zal daar binnen de bebouwde kom tot 30 kilometer teruggebracht worden, waarmee het hele dorp Brummen een 30 kilometer gebied wordt. De gemeente heeft hogeschool HAS in Den Bosch en de Dorpsraad gevraagd ideeën te genereren die daadwerkelijk de verkeerssnelheid zullen remmen. Aanwonenden en belanghebbenden zullen hun inbreng krijgen bij deze maatregelen. De Dorpsraad bewaakt hierbij een goede burgerparticipatie.

Wilt u zich aanmelden voor een werkgroep dan kunt u dit doen via onderstaande knop.

U mailt het secretariaat uw contactgegevens en
om welke werkgroep het gaat,
u wordt vervolgens in contact gebracht met de werkgroep coördinator.

Bekijk HIER wie belanghebbenden zijn

 

Contact

schoonmaakdag
veerpont brummen
luchtfoto brummen