Vergaderingen

Dorpsraad Brummen levert niet alleen een bijdrage door fysiek in het dorp zaken aan te pakken, maar ook door in overleg te treden met de gemeente en maatschappelijke partners.

De Dorpsraad heeft daarvoor vijf keer per jaar een eigen openbare vergadering en is aanwezig bij de vergaderingen van de gezamenlijke wijkraden dorp Brummen.

‘ECHT WERK MAKEN VAN BURGERPARTICIPATIE!

Wilt u een keer een openbare vergadering bijwonen?
Dan vragen wij u om geduld want in verband met het
Covid-19 virus zijn alle openbare vergaderingen voorlopig opgeschort.