Vergaderingen Dorpsraad Brummen

Dorpsraad Brummen werkt aan een nieuwe website. Daardoor kunnen berichten op deze website verouderd zijn.

U kunt nog wel het contactformulier gebruiken om ons te bereiken.

Vergaderdata 2021 zijn i.v.m. het Covid-19 virus voorlopig opgeschort.
Wel wordt intern door het bestuur vergaderd via online bijeenkomsten.

Vergaderdata 2020:

  • Woensdag 5 februari: notulen en presentatie jaarverslag 2019
  • Woensdag 22 april NIET DOORGEGAAN
  • Woensdag 24 juni NIET DOORGEGAAN
  • Woensdag 30 september  –  In verband met corona is AANMELDEN VERPLICHT
  • Woensdag 25 november

Notulen 2019: