Brummen

De Dorpsraad Brummen stelt zich ten doel:

  • Burgerparticipatie te bevorderen.
  • Bewoners te informeren met betrekking tot ontwikkelingen in het dorp Brummen en daarbij ingezette processen te bewaken.
  • De kwaliteit van de leefomgeving van bewoners van het dorp Brummen te handhaven en te verbeteren in de ruimste zin van het woord.
  • Het stimuleren van gemeentelijk beleid dat de leefbaarheid van het dorp Brummen ten goede komt.
  • Een onafhankelijk communicatiekanaal te zijn tussen de bewoners van het dorp Brummen en de gemeente Brummen.
  • De gemeente aangaande een diversiteit aan onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies te geven.

De activiteiten van de Dorpsraad hebben betrekking op de volgende onderwerpen: ruimtelijke ordening, huisvesting, dorpsvernieuwing, openbare werken, dorpsvoorzieningen, openbare orde, veiligheid, verkeer, recreatie, sport, cultuur, onderwijs, milieubeheer.

Lees HIER wat de Werkwijze is

Contact

schoonmaakdag
veerpont brummen
luchtfoto brummen