Gemeente en Dorpsraad tekenen overeenkomst viaduct Cortenoeverseweg

Op maandag 12 oktober j.l. is op het gemeentehuis de overeenkomst getekend die de verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud van het kunstwerk bij het Cortenoeverseweg viaduct vastleggen.

In 2019 is een streetart kunstwerk gerealiseerd onder auspiciën van Dorpsraad Brummen. Burgemeester Alex van Hedel ondertekende namens de gemeente. De voorzitter en algemeen bestuurslid, resp. Henk Poldermans en Christel Dekker namens Dorpsraad Brummen. Dat onder toeziend oog van Hans de Geest, ambtenaar van de gemeente die dit project van begin af aan begeleidde, én van werkgroeplid en initiatiefnemer Chris Frencken. De overeenkomst regelt onder andere het onderhoud.

Tevens is er uitzicht op de volgende fase: het uitlichten van het kunstwerk door mooie verlichting. Dit denkt de werkgroep in 2021 te voltooien.