Bezoek fracties na gemeenteraadsverkiezingen 2022
Te bespreken onderwerpen: -Korte kennismaking fractie en Dorpsraadleden -Centrumplan Brummen -Bestuurskracht rapportage en de rol van wijk- en Dorpsraden. Wat zijn de volgende stappen nu? -Verkiezingsprogramma's, coalitieakkoorden onderwerpen uit het verkiezingsdebat -N348 en verkeer

Organisatie

Locatie

Info