Bestuur

groepsfoto dorpsraad

Dorpsraad Brummen is een stichting met een bestuur. Wij werken op basis van het Huishoudelijk Reglement dat is vastgesteld. Jaarlijks leggen wij verantwoording af over de ingezette subsidie van de gemeente via een jaarverslag.

Dorpsraad Brummen probeert actief zaken te organiseren. Een mooi voorbeeld zijn de bloembakken die elk jaar opnieuw op het Marktplein geplaatst worden, de schoonmaakacties en het plaatsen van de kerstboom.

Dorpsraad Brummen zet ook onderwerpen op de agenda waarbij het belangrijk is dat burgers tijdig betrokken raken. Denk hierbij aan de brug over de N348 en de ontwikkeling van het centrumplan Brummen.

Dorpsraad Brummen verbindt zich graag met lokale partijen zoals de andere wijkraden binnen de gemeente, de SWB en de OVB, onder het motto: wat gezamenlijk tot stand gebracht wordt heeft een groter draagvlak.

‘ECHT WERK MAKEN VAN BURGERPARTICIPATIE!’

Wilt u een openbare vergadering bijwonen? Kijk dan voor data in onze vergader agenda.

Wilt u actief zijn in een commissie van de Dorpsraad, of zelfs als bestuurslid?
Stuur ons een bericht via het contactformulier en wij bellen u voor een kennismaking.