Brummen

Naast regelmatig onderling contact en overleg met de werkgroepen onderhoud de Dorpsraad relaties met andere belangrijke partijen binnen de gemeente. Tijdens openbare vergaderingen zijn er doorgaans vertegenwoordigers aanwezig van maatschappelijke organisaties als Stichting Welzijn Brummen, de Politie en Veluwonen. Diverse politici van verschillende politieke partijen zijn vaste bezoekers die u in de pauze of na afloop kunt aanspreken. Elke openbare vergadering proberen wij een spreker in te plannen die iets vertelt over een ontwikkeling of een project. Zo hebben we in voorgaande jaren presentaties gezien over onder andere het Voedselbos, Brummen Energie en Reuversweerd.

Een zeer belangrijke partij is natuurlijk Gemeente Brummen. De Dorpsraad benadrukt met klem geen onderdeel uit te maken van het gemeentelijk apparaat, hier wil namelijk nog weleens een misverstand over bestaan. Dorpsraad Brummen is een onafhankelijk orgaan en heeft in principe ‘geen mening’. Wij informeren bewoners over actuele ontwikkelingen. Wij bewaken de wijze waarop inspraakprocedures ervaren worden, de terugkoppeling op inspraak en we geven feedback op gemeentelijke informatie. Zo dragen wij bij aan de bevordering van burgerparticipatie en inspraak. Er is jaarlijks overleg met de burgemeester, die portefeuillehouder is voor alle wijk- en dorpsraden binnen de gemeente. Er is regelmatig overleg met de wethouder en ambtenaar die beiden toegewezen zijn aan Dorpsraad Brummen, zij zijn ons eerste aanspreekpunt namens het College van B&W. De Dorpsraad adviseert de burgemeester, wethouder en de ambtelijke staf gevraagd en ongevraagd hoe met ontwikkelingen om te gaan, aan de hand van signalen die bij bewoners leven of op verzoek van de gemeente zelf.

Overige wijk- en dorpsraden

De gemeente Brummen kent een zestal wijk- en dorpsraden, verdeeld over Brummen, Eerbeek en de kleinere kernen. Minstens éénmaal per jaar komen deze bijeen op uitnodiging van de burgemeester, die portefeuillehouder van alle wijk- en dorpsraden is. Die bijeenkomsten worden tevens bijgewoond door een drietal ambtenaren die als wijk- en dorpsraad coördinatoren verdeeld zijn over de zes raden.
Alle zes wijk- en dorpsraden komen ook op eigen initiatief bij elkaar, zonder de gemeente, wanneer dit een project meerwaarde biedt. Daar waar sprake is van gedeelde belangen, zoeken we de samenwerking en delen we kennis. Zo is het initiatief voor het AED-project van een aantal jaren geleden door de gezamenlijke wijk- en dorpsraden genomen en uitgevoerd.

Nieuwsgierig geworden? Kijk HIER wat U kunt doen voor uw leefomgeving.

 

Contact

schoonmaakdag
veerpont brummen
luchtfoto brummen