Woonvisie, presentatie Miriam Peters

Tijdens de op 7 september jl. gehouden wijkraadsvergadering gaf Miriam Peters een toelichting op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Brummen voor de jaren 2016-2025.

Voor 2025 is het wensbeeld voor Brummen als volgt geformuleerd:
– Een vertrouwd dorps woonklimaat in een economisch vitale gemeente met een duurzaam en sociaal karakter.
– In de gemeente Brummen is het goed wonen voor jong en oud, omdat de gemeente een gedifferentieerd aanbod heeft van kwalitatief hoogwaardige woningen.
– De gemeente kenmerkt zich door haar  dorpse en landelijke woonmilieus. Het leefmilieu is in alle kernen overwegend goed en passend bij de omvang.

In de op 26 mei 2016 vastgestelde Woonvisie leest u hoe de gemeente tot dit resultaat wil komen.

Geef een reactie