Woningbouw tweede fase op Lombok en Elzenbos definitief niet door

Het college van B&W stelt de raad voor de woningbouwplannen voor de tweede fase op Lombok (Eerbeek) en Elzenbos (Brummen) definitief te schrappen. Aanleiding is het herijken van het woningbouwprogramma 3 (KWP3). Dit programma gaat uit van een maximaal aantal toe te voegen woningen van 510 tot 2020. Voor 370 woningen zijn al eerder ‘onomkeerbare’ afspraken gemaakt met woningcorporaties, projectontwikkelaars en burgers. Dit betekent concreet dat er nog ruimte is voor 140 “vrij” te programmeren woningen tot 2020. De gemeente kent een harde plancapaciteit van ruim 1100 woningen in bestemmingsplannen die, mede gezien de komende krimp, nooit voor 2020 allemaal gebouwd zullen worden. Inwoners die al in meer of minder mate een toezegging hebben van de gemeente dat ze een woning mogen bouwen, moeten binnen één jaar een ontwerp(bestemming)plan indienen, anders vervalt voor hen ook het recht om een woning te bouwen. Goed opletten dus voor in totaal 60 inwoners die al afspraken met de gemeente hebben gemaakt. Zij ontvangen overigens hierover nog een brief. De gemeenteraad dient nog een definitief besluit te nemen op het voorstel van B&W. De stukken zijn hier te downloaden:

Adviesnota Herijking woningbouwprogramma

Overzicht van onomkeerbare woningen

Raadsvoorstel herijking woningbouwprogramma

Geef een reactie