Wijkraad spreekt teleurstelling richting de politiek uit

De wijkraad heeft in een brief zijn teleurstelling uitgesproken richting de Brummense politiek. Aanleiding is de bijeenkomst over de jongerenproblematiek van 4 september j.l. Het doel van deze bijeenkomst was gezamenlijk te brainstormen over de consequenties en mogelijke oplossingsrichtingen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten met betrekking tot de overlastproblematiek van de Blitz. De wijkraad constateert het volgende:

  • Het heeft veel moeite gekost om alle partijen te bewegen te komen (ondanks unanieme enthousiaste toezeggingen in juni j.l. tijdens onze presentaties);
  • Meerdere partijen hebben personen afgevaardigd die niet op de hoogte waren van de inhoud en achtergrond;
  • Wij hebben niet of nauwelijks zelfs maar een richting van oplossingen kunnen ontdekken vanuit de kant van de politiek.

De wijkraad heeft niet het gevoel gekregen dat de inspanningen serieus genomen worden.  Dat is frustrerend; zeker in de context van alle energie die er ingestoken is door Stichting Welzijn Brummen en wijkraad en al helemaal binnen de context van het door de politiek zo verheven principe van ‘burgerparticipatie’. De wijkraad stelt daarom een aantal vragen aan de fracties en het college in de hoop in de toekomst in gezamenlijkheid vervolgstappen te kunnen maken in de overlastproblematiek van de Blitz.

De volledige brief is hier te downloaden.

Geef een reactie