Wijkraad maakt zich zorgen over voortgang oversteek N348

De Wijkraad heeft in een brief zijn zorgen geuit over de voortgang van het proces rondom de oversteek N348. Op 10 maart heeft de werkgroep N348 een advies opgeleverd. Door ambtelijke wisselingen en de organisatie van de Giro is er vertraging opgetreden in het proces. De Wijkraad wil benadrukken dat het positief staat tegenover het eerder geformuleerde advies. Het zou zonde zijn als de energie van de werkgroep verloren gaat, omdat er in het politiek bestuurlijke besluitvormingsproces vertraging is opgetreden. Vandaar ook de oproep aan de gemeenteraad om het eerder geformuleerde advies positief te omarmen, mogelijk door een duidelijk signaal te stellen bij de behandeling van de Perspectiefnota op 23 juni.

 

Geef een reactie