Wijkraad hervat de werkzaamheden na positief raadsbesluit

Een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad van Brummen op 23 januari hebben de leden van de Wijkraad Brummen Centraal ertoe doen besluiten de activiteiten weer op te pakken. Eerder deze maand berichtte de wijkraad dat het zijn activiteiten opschortte omdat het zich gepasseerd voelde door wethouder Bruning in het dossier van het jongerenontmoetingscentrum (JOC) Brummen. De voor de wijkraad positieve uitkomst van de raadsvergadering van 23 januari maakt het dat de wijkraad zich weer serieus genomen voelt door de Brummense politiek. In de motie geeft de raad letterlijk aan dat ‘het belangrijke werk van de Wijkraad Brummen Centraal niet in gevaar mag komen door overhaaste c.q. onvolledige besluiten’. Ook de oproep dat ‘bij de uitwerking van de visie de onderzoeksresultaten van SWB/WBC een serieuze plek krijgen’ geeft voldoende vertrouwen dat de enquête in het vervolgproces een belangrijke rol krijgt. Tenslotte hebben de gesprekken met de wethouder en de burgemeester op 16 januari en de fracties op 20 en 21 januari eraan bijgedragen dat de wijkraad zich weer serieus genomen voelt. De leden van de wijkraad hebben goede hoop op een uitnodiging van het (eventueel nieuwe) college om met voortvarendheid tot een vernieuwde visie op het jongerenbeleid en een daarop gebaseerd voorstel tot een JOC in Brummen te komen.

Geef een reactie