Wijkraad Brummen Centraal schort al zijn activiteiten op

De leden van de Wijkraad Brummen Centraal leggen alle wijkraadsactiviteiten stil. Daarnaast hebben een aantal leden hun functie neergelegd. De belangrijkste reden is de grote irritatie over de wijze waarop wethouder Bruning het dossier van het jongerencentrum in Brummen behandelt. In de visie van de wijkraad slaagt de wethouder er keer op keer in het proces te frustreren, de wijkraad niet serieus te nemen, te schofferen en het proces te manipuleren op een wijze waar de leden van de wijkraad zich niet meer mee willen en kunnen associëren.

De leden benadrukken dat het niet gaat om de inhoudelijke te kiezen locatie voor het toekomstige jongerenontmoetingscentrum, maar over de wijze waarop de wethouder naar de toekomstige locatie lijkt toe te werken. In dit proces geeft de wethouder blijk van een werkwijze waarbij de door de gemeente zo gekoesterde ‘burgerparticipatie’ slechts met de mond beleden wordt.

In de afgelopen periode heeft de wijkraad bij herhaling en via verschillende kanalen de wethouder aangesproken op zijn handelingswijze in dit dossier. De ‘druppel die de emmer deed overlopen’ is het feit dat het uitgebreide voorwerk (twee grondige enquêtes) uitgevoerd door de wijkraad in dit dossier door de wethouder tijdens de forum vergadering van 8 januari j.l., met een zin ter zijde gelegd wordt als zijnde ‘niet representatief’ en ‘niet bruikbaar’. Enquêtes die nota bene zijn uitgevoerd op verzoek van de plaatselijke politiek in samenwerking met de SWB. Bij eerdere gelegenheden werden de uitkomsten van de enquêtes door fracties en college juist als representatief verklaard.

De wijkraad ervaart dit als een grove schoffering voor het vele werk, het resultaat daarvan en het door de wijkraad met de politiek overeengekomen proces om tot een gefundeerde beeldvorming in dit dossier te komen. Al met al bepaald geen voorbeeld om vrijwilligers te motiveren zich belangeloos in te zetten voor het algemeen belang. De conclusie van een aantal leden af te treden is dan ook voor hen onvermijdelijk. De overgebleven leden leggen alle activiteiten stil.

De wijkraad is bereid een toelichting te geven op zijn zienswijze voor het college van B&W en/of de raadfracties.

Geef een reactie