Wijkraad brengt zienswijze op coalitieakkoord in

De Wijkraad Brummen Centraal heeft gehoor gegeven aan de oproep van het nieuwe college van de gemeente Brummen om een zienswijze in te brengen op het onlangs gesloten coalitieakkoord ‘Schakelen naar de Toekomst’. De wijkraad staat stil bij de dienstverlening aan de burgers in het licht van de verdergaande regionale samenwerking, de taken en verantwoordelijkheden van wijkraden in het licht van afnemende financiën en de betrokkenheid bij concrete ideeën. De wijkraad stelt zelf ook enige suggesties voor zoals het vormen van een reserve waarmee initiatieven op het gebied van groenvoorziening kunnen worden betaald, het verleggen van de kom of maken van aanpassingen in het wegdek om de overgang van de provinciale Eerbeekse weg (N787) naar de Engelenburgerlaan veiliger te laten verlopen. Ten slotte pleit de wijkraad voor het continueren van van de ambtelijke ondersteuning voor het AED-netwerk. De volledige zienswijze kunt u hier lezen.

Geef een reactie