Vragenlijst onderzoek “Anders omgaan met vuurwerk” en “VeiligHonk adressen”

De jaarwisseling ligt inmiddels alweer een paar weken achter ons. Gelukkig kunnen we concluderen dat deze in onze gemeente over het algemeen rustig is verlopen.Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 heeft de burgemeester de Raad toegezegd een onderzoek te doen naar het ‘anders omgaan met vuurwerk’.

Daarnaast kent onze gemeente een aantal zogenaamde VeiligHonk routes. Deze routes zijn in het verleden met name ingesteld ten behoeve van de schoolgaande jeugd. Langs de routes naar Zutphen, Apeldoorn en Dieren zijn ruim 20 adressen, herkenbaar aan een VeiligHonk bordje, te benaderen als bijvoorbeeld de fiets kapot is gegaan.
Vanuit deze adressen krijgen we zeer wisselende signalen over het gebruik. Bij de meeste adressen staat de extra fiets ongebruikt en er wordt zelden tot nooit aangebeld voor hulp. Het blijkt dat kinderen, nu zij (bijna) allemaal de beschikking hebben over een mobiele telefoon, bij pech zelf hulp inschakelen van ouders.
Het College staat nu dus voor de vraag of deze honkadressen nog in stand gehouden moeten worden.

Graag ontvangen wij antwoord op bijgaande vragen. U kunt de vragenlijst hier vinden.

Geef een reactie