Verkeer en Verkeersveiligheid, presentatie Esther Bernards/Thijs te Riet

Tijdens de op 15 november jl. gehouden wijkraadsvergadering gaf Esther Bernards een toelichting op het beleid van de gemeente Brummen op het gebied van Verkeer en Verkeersveiligheid. Zij werd daarbij bijgestaan door haar collega Thijs te Riet.
Tevens waren aanwezig de heer Veen en mevrouw Van de Linde-Graven van Veilig Verkeer Nederland/gemeente Brummen. Daar waar nodig gaven zij aanvulling op de presentatie.

Hier kunt u nog eens nalezen waar de gehele presentatie over ging.
Ook in de notulen van de vergadering wordt op de presentatie ingegaan.

Geef een reactie