Vergaderingen gezamenlijke wijk- en dorpsraden gemeente Brummen

De Dorpsraad Brummen vergadert een aantal keer per jaar met de overige wijk- en dorpsraden in de gemeente Brummen over gemeenschappelijk onderwerpen. Het voorzitterschap en secretariaat daarvan rouleert jaarlijks.