Vergaderingen Dorpsraad Brummen

De vergaderingen zijn openbaar en voor alle dorpsbewoners en belangstellenden.
Locatie is SWB, Plein 5.
Vanaf 19.30 uur is er inloopmoment de vergadering start om 20.00 uur.
We zien u graag een keer!

Vergaderdata 2020:

  • Woensdag 5 februari: notulen en presentatie jaarverslag 2019
  • Woensdag 22 april NIET DOORGEGAAN
  • Woensdag 24 juni NIET DOORGEGAAN
  • Woensdag 30 september  –  In verband met corona is AANMELDEN VERPLICHT
  • Woensdag 25 november

Notulen 2019: