Vergaderingen Dorpsraad Brummen

De vergaderingen zijn openbaar en voor alle dorpsbewoners en belangstellenden.
Locatie is SWB, Plein 5.
Vanaf 19.30 uur is er inloopmoment de vergadering start om 20.00 uur.
We zien u graag een keer!

Vergaderdata 2020:

  • Woensdag 5 februari: notulen en presentatie jaarverslag 2019
  • Woensdag 22 april
  • Woensdag 24 juni
  • Woensdag 20 september
  • Woensdag 25 november

Notulen 2019: