Uitnodiging Dorpsraad vergadering

De Dorpsraad Brummen wenst alle dorpsgenoten een voorspoedig 2018!

Het bestuur nodigt u van harte uit voor haar eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, op woensdag 21 februari a.s.

Om 20.00u wordt gestart met de Jaarvergadering, aansluitend wordt de agenda van de reguliere vergadering behandeld.

Voorafgaand is er een inloopmoment vanaf 19.30u, hier kunt u vragen of opmerkingen delen of van gedachten wisselen met een aantal bestuursleden.

Locatie is Plein 5, SWB gebouw.
Komt allen!

Geef een reactie