Succesvolle informatieavond Centrumplan Brummen

Burgerparticipatie Centrumplan Brummen

Dorpsraad Brummen is zeer tevreden over de opkomst en gegeven input op de informatiebijeenkomst georganiseerd op 1 november jl.

Na welkom van de voorzitter Henk Poldermans gaf de gemeente in de persoon van Maureen de Wild een update over de stand van zaken, waarbij de bestaande Structuurvisie uit 2011 uitgangspunt was.

Daarna werd onder leiding van Theo Went aan 6 tafels door groepen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gediscussieerd over de herinrichting van Marktplein en Ambachtstraat.

Na de discussie volgde plenaire terugkoppeling per groep en vatte Theo dit samen. De input die gegeven werd wordt gebundeld in een rapport en binnenkort aangeboden aan de gemeente Brummen.

Voorzitter Poldermans sloot af en bedankte alle aanwezigen voor hun actieve en enthousiaste bijdrage.

Op 21 november a.s. zal tijdens de openbare vergadering een korte terugblik en samenvatting gepresenteerd worden.