RONA jaarvergadering op 2 april

RONA houdt op woensdag 2 april 2014 om 20:00 uur in ’t Trefpunt (Molenweg 53, Gorssel) de jaarvergadering. Het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Gelderland en Overijssel zijn bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van een alternatieve goederenroute die globaal langs de A18 en de N18 in de Achterhoek zou moeten komen. Piet Rademakers van de belangenvereniging Bathmen vergelijkt het goederenvervoer over de IJssellijn, Twentelijn of Twentekanaallijn met het alternatief langs de A18 en N18. Hij vergelijkt de beide lijnen vooral op het aspect “duurzaamheid”. Daarna vertelt Marcel Reefhuis van de Veiligheidsregio Twente een en ander over de verschillende scenario’s die mogelijk zijn bij een ongeval van een trein met gevaarlijke stoffen en hoe omwonenden daarop zouden moeten reageren. De Veiligheidsregio is bezig met een pilot in Borne voor het opzetten van concrete evacuatieplannen langs het spoor. RONA is daar ook bij betrokken. De agenda voor de vergadering kunt u hier vinden.

Geef een reactie