Rapport oversteek N348

In de vorige wijkraadsvergadering is gesproken over het rapport van Royal HaskoningDHV over de oversteek N348. Hier is de Variantenstudie passage N348 te lezen. De Wijkraad Brummen Centraal is nu met de gemeente is gesprek voor het organiseren van een brede informatiebijeenkomst over de oversteek N348. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u via de site.

Geef een reactie