Persbericht Van Wijk- naar Dorpsraad

Wijkraad Brummen Centraal wil meer werk maken van burgerparticipatie.

In de afgelopen weken heeft de Wijkraad Brummen Centraal haar plannen ontvouwd omtrent de
vorming van een dorpsraad voor het dorp Brummen. Die zijn gepresenteerd in een aantal sessies aan
B&W en de raadsfracties.
Er zijn een aantal redenen te noemen voor dit initiatief. Een er van is dat er nog slechts een wijkraad
actief is, na het opheffen van resp. Rhienderen en Oliemolen. Andere redenen zijn te vinden in de
wens meer werk te maken van burgerparticipatie en in die zin een echte brug te zijn tussen bewoners
en gemeente en politiek. Inspraak hebben in en meepraten over ontwikkeling en beleidsvorming
door burgers wordt van steeds groter belang.

Bijgaand het persbericht dat hierover is uitgegaan in oktober 2016.

Geef een reactie