Overhandiging rapport Centrumplan Brummen

Donderdagmiddag 6 december ontving verantwoordelijk wethouder Margriet Wartena uit handen van een afvaardiging van de Dorpsraad de rapportage van de informatiebijeenkomst over het Centrumplan Brummen op 1 november jl.
Dit gebeurde symbolisch op het Marktplein in Brummen.

Het rapport is namelijk een beschrijving van de bevindingen die door Dorpsraad Brummen zijn opgehaald tijdens een speciale informatieavond. Deze avond is georganiseerd door de Dorpsraad in goede samenwerking met de gemeente Brummen. Namens de Dorpsraad overhandigde voorzitter Henk Poldermans de eindrapportage aan wethouder Wartena en gemeentelijk projectleider Maureen de Wild.

Wethouder Wartena liet weten dat alle inbreng nauwkeurig bestudeerd zal worden en op passende wijze meegenomen in het vervolgtraject.

De rapportage kunt u hier inzien.

Foto: Peter Lous