Marktplein opgefleurd

Op vrijdag 5 mei zijn voor het vierde jaar op rij de inmiddels bekende bloembakken met fleurige beplanting op het Marktplein geplaatst. Een terugkerend initiatief van Wijkraad Brummen Centraal waarmee na een grijze winter het centrum van Brummen weer kleur krijgt.

Gedurende de winterperiode worden de bakken veilig opgeslagen. In het voorjaar vult de Firma Hartink de bloembakken met een diversiteit aan bloeiende planten en brengt ze ter plaatse. Met inzet van een aantal wijkraadsleden en vrijwilligers worden vervolgens de bloembakken met vereende krachten op de daarvoor bestemde plaatsen op en rond het Marktplein neergezet.

Naast de middelen die de Wijkraad Brummen Centraal jaarlijks voor de bloembakken vrijmaakt is er een zeer welkome financiële bijdrage namens de betrokken ondernemers van de OVB ontvangen. Hierdoor is het mogelijk maar liefst 10 bloembakken te plaatsen. Dit jaar schenkt de gemeente Brummen nog eens 5 nieuwe bloembakken extra. Volgend jaar zullen deze in de plaats komen van een aantal oude bakken die aan vervanging toe zijn. De nieuwe bloembakken zullen in de loop van juni bijgeplaatst worden. Een mooi voorbeeld wat tot stand gebracht kan worden wanneer verschillende partijen de handen ineenslaan!

Dit project zou echter een kort leven beschoren zijn wanneer er niet flink wat extra handen bereid zijn om tweemaal per week de verzorging en het water geven van de planten op zich te nemen. Het betreft hier dorpsgenoten die dit initiatief een warm hart toedragen. Zij voeren in zo’n 20 koppels hun taak bij toerbeurt uit, waarvoor de Wijkraad Brummen Centraal, mede namens de OVB en de gemeente zijn hartelijke dank uitspreekt. Ook hier geldt: ‘samen voor elkaar’.

Geef een reactie