Laat vlaggen op de kerktorens niet verloren gaan!

De Wijkraad Brummen Centraal heeft tot nog toe tien aanmeldingen mogen ontvangen van inwoners uit Brummen die graag een bijdrage leveren voor het vlaggen op de kerktorens in Brummen en Hall. Aanleiding vormt de bezuiniging van de gemeente Brummen op het vlaggen tijdens de Nationale feestdagen. Eén persoon heeft daarbij aangegeven graag de coördinatie in handen te willen nemen. Met de tien personen zijn we blij, maar de wijkraad hoopt dat er zich nog een aantal vrijwilligers bereid verklaart het vlaggen op zich te nemen. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder moeite! Vindt u het dus belangrijk dat op Nationale feestdagen en tijdens de dodenherdenking de Nederlandse vlag zichtbaar is? Meldt u zich dan spoedig aan! Dit kan bij Wijkraad Brummen Centraal via mailadres info@wijkraadbrummencentraal.nl of postbus 28, 6970 AA in Brummen. Geef uw belangstelling uiterlijk 29 maart 2013 door. Begin april organiseert de gemeente een instructie over de wijze waarop veilig de kerktoren bestegen kan worden.

Geef een reactie