Kent u overbodige verkeersborden?

Door de jaren heen zijn er veel verkeersborden geplaatst, zo’n 3200 in totaal. Of dat allemaal nog nodig is, is de vraag. Om die reden gaat de gemeente starten met een inventarisatie en het opstellen van een saneringsplan (verwijderingsplan). Via de wijkraden heeft de gemeente uw hulp daarbij ingeroepen. Heeft u suggesties, vragen of ander commentaar dat kan helpen bij deze flinke klus dan kunt u dat bij de wijkraad indienen voor 1 mei. Neem daarbij bijvoorbeeld een foto van zo’n overbodig bord met uw (smart)telefoon en mail het door naar info@wijkraadbrummencentraal.nl met de locatie van het bord. De wijkraad zal alles verzamelen en bij de gemeente inleveren. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Geef een reactie