Jaarverslagen

De wijkraad ontvangt jaarlijks een instandhoudingssubsidie van de gemeente Brummen voor zijn werkzaamheden. Na afloop van het jaar legt de wijkraad verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en de inzet van (financiële) middelen. Hierna kunt u de jaarverslagen vinden en downloaden.

 

Geef een reactie