Jaarvergadering op 31 oktober

De Wijkraad Brummen Centraal vergadert woensdag 31 oktober september vanaf 20.00 uur. Op deze jaarvergadering staan onder andere het vervolg op jongerencentrum de Blitz, de actie Nederland Schoon, vervolg “Zomer in Gelderland”, stand van zaken AED  en de financiële verslaglegging over 2011. De volledige agenda en notulen zijn bijgevoegd. De vergadering vindt plaats in het SWB-gebouw, plein 5, Brummen. We hopen u weer te mogen begroeten!

Geef een reactie