Inloopspreekuur en presentatie

Heeft u een vraag of een probleem waarbij de Wijkraad u zou kunnen ondersteunen, of wilt u de Wijkraad juist ergens op wijzen? Dan kunt u op woensdagavond 12 april terecht bij het inloopmoment van de Wijkraad Brummen Centraal.

Op woensdag 12 april organiseert de Wijkraad Brummen Centraal van 19.30-20.00 uur een inloopmoment in Plein 5 in Brummen. Tijdens dit inloopmoment kunnen ALLE bewoners van Brummen met de leden van de Wijkraad in gesprek over allerhande onderwerpen. De zaken die u tijdens deze inloop kunt bespreken zijn divers. Zo kunt u met ons in gesprek gaan over het wonen in Brummen, een vraag stellen over uw woonomgeving. Of wilt u juist uw handen uit de mouwen steken om de leefbaarheid in uw buurt (nog verder) te versterken? Kom dan vooral langs, de koffie en thee staan klaar.

De reguliere vergadering van de Wijkraad Brummen Centraal die op 12 april gepland stond komt te vervallen. In plaats daarvan kunt u langskomen bij het inloopmoment en de presentatie van de werkgroep Hondenspeelveld Brummen. Reden voor het laten vervallen van de reguliere vergadering is dat er nog geen duidelijkheid te geven is over de oprichting van de Dorpsraad Brummen, omdat we in afwachting zijn van een reactie en goedkeuring van de gemeente op het voorliggende convenant en jaarplan.

Aansluitend zal de werkgroep Hondenspeelveld Brummen een presentatie geven over hun plannen. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers en hondenbezitters uit Brummen die het initiatief hebben genomen een hondenspeelveld te realiseren. Geplande locatie van dit speelveld is aan de Meengatstraat. De Wijkraad ondersteunt dit burgerinitiatief en geeft de werkgroep graag de gelegenheid geïnteresseerden te informeren over de plannen. De presentatie begint om 20.00 uur, Plein 5 in Brummen.

Tenslotte is het de Wijkraad Brummen Centraal ook dit jaar weer gelukt de bloembakken op het Marktplein mogelijk te maken. Deze bloembakken, die al enkele jaren in de zomer het dorp opfleuren, zullen waarschijnlijk in de eerste week van mei geplaatst worden. Voor het watergeven van de bloembakken is de Wijkraad nog op zoek naar enkele enthousiastelingen die gedurende één week tweemaal de bakken water willen geven. Dit doet u niet alleen, maar samen met een andere dorpsbewoner. Zodoende vormen de jaarlijkse bloembakken ook een plek van ontmoeting binnen het dorp. U kunt zich aanmelden via ons mailadres: info@wijkraadbrummencentraal.nl

Geef een reactie