Informatieavond goederenvervoer 29 mei in Dieren

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert op 29 mei een informatieavond over de Goederenroute Oost-Nederland van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Om een keuze voor de goederenroute weloverwogen te kunnen maken is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Voor Oost-Nederland is gekozen het MER op te knippen in twee fasen. In de eerste fase zijn de milieueffecten onderzocht van de vier mogelijke tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo. Het rapport geeft inzicht in de effecten en de benodigde omgevingsmaatregelen per variant. In de tweede fase van het MER wordt het traject van Elst tot Oldenzaal/grens in zijn geheel bekeken.
Tijdens de informatieavonden worden bezoekers geïnformeerd over de onderzoeken die zijn gedaan in het kader van het MER en de bijbehorende resultaten. Deze avond vindt plaats in Grandcafe Theothorne, Callunaplein 77, 6951 CN Dieren. Tijdens de avonden bent u vanaf 17.00 tot 21 uur welkom om binnen te lopen en u te laten informeren. Het programma is op elke avond gelijk en bestaat uit twee identieke plenaire sessies met presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen. De eerste plenaire sessie begint om 17.30 uur en de tweede sessie om 19.15 uur. Daarnaast kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur de informatiemarkt bezoeken. Bij de panelen zijn deskundigen van het ministerie en ProRail beschikbaar om al uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

Geef een reactie