Help mee met de Brummense Opschoondag op 28 maart!

Jaarlijks vindt in maart de landelijke Opschoondag plaats. Doel van deze dag is het schoonhouden van onze eigen leefomgeving. Zwerfvuil staat bij veel mensen hoog op de lijst van grootste ergernissen. Tijd om er ook lokaal wat aan te doen! Daarom organiseert Wijkraad Brummen Centraal samen met Stichting Welzijn Brummen de Brummense Opschoondag op zaterdagochtend 28 maart.
In de gemeente Brummen zijn er verschillende vrijwilligersgroepen actief en ook de basisscholen dragen hun steentje bij. Ook u kunt een bijdrage leveren om uw omgeving te ontdoen van zwerfvuil. De gemeente Brummen faciliteert dit initiatief door prikstokken en vuilniszakken ter beschikking te stellen. Ook zal er gezorgd worden voor een hapje en een drankje en is er een beloning van € 1,- voor elke ingeleverde zak met zwerfvuil, beschikbaar gesteld door Wijkraad Brummen Centraal.
Op zaterdagochtend 28 maart om 09.30 uur bent u welkom in het Koetshuis naast het gemeentehuis in Brummen. Daar kunt u de benodigde materialen afhalen. Om 11.30 uur sluiten we daar ook weer af met een hapje en een drankje.

Geef een reactie