Gedeelte N348 mogelijk naar 80 km/u

In een brief laat het College van B&W weten dat het gedeelte van de N348 met twee rijbanen mogelijk van 100 km/u naar 80 km/u wordt afgewaardeerd. Dit naar aanleiding van vragen van het CDA aan het College en een handtekeningenactie van bewoners van de Baron Van Sytzemastraat en Aderlaarstraat. De bevoegdheid voor die afwaardering ligt echter bij de provinvcie en niet de gemeente. Volgens de provincie zijn de verkeersgeluiden wel binnen de vastgestelde grenswaarden. De volledige brief kunt u hier lezen.

Geef een reactie