Eerste vergadering na zomerreces

De Wijkraad Brummen Centraal vergadert weer en wel op 9 september aanstaande vanaf 20.00 uur. Bijgaand de agenda van 9 september. De notulen van notulen van de vorige keer kunt u hier vinden. Aan de agenda zijn twee bijlagen gekoppeld. Ten eerste de discussienota Wijk- en Dorpsraden en ten tweede de Variantenstudie passage N348. Graag tot dan!

Geef een reactie