Dossier jongerencentrum

Het college en de gemeenteraad gaan begin dit jaar besluiten over een alternatieve locatie voor jongerencentrum de Blitz. De wijkraad heeft voor de volledigheid de onderzoeksresultaten en correspondentie over drie jaar tijd eens op een rij gezet, omdat in de discussie nog al eens de aanleiding en doelstelling uit het oog worden verloren. De Wijkraad Brummen Centraal gaat voor een gezamenlijke, gedragen oplossing tussen jongeren en wijkbewoners die tegemoet komt aan de uitkomsten van beide onderzoeken. Met andere woorden: een plek voor en door jongeren waar ‘hangen’, uitgaan/bar en ongeorganiseerd sporten samen komen; een plek waar wijkbewoners geen overlast ervaren. 

Onderzoek_jongerencentrum_Blitz_omwonenden (augustus 2011)

Onderzoek_vrijetijdsbesteding_jongeren_(april 2012)

Uitnodiging-bijeenkomst-(augustus 2012)

Reflectie-4-september (oktober 2012)

Hangout-Brummen brief (november 2012)

Brief-college- (december 2012)

Verslag-bijeenkomst-jongerenontmoetingscentrum-Brummen (januari 2013)

Brief-over-hang-out (januari 2013)

Reactie-BW-en-alle-fracties-JC (juni 2013)

Geef een reactie