Dorpsraad Brummen een feit!

Afgelopen woensdag 19 juli 2017 is de akte gepasseerd bij notaris Bloem te Brummen.
De wijkraad is nu definitief omgevormd naar een dorpsraad.

Op 1 september om 16.00 uur volgt de formele ondertekening van het convenant op het gemeentehuis.

Vakantie?
Wij werken hard door, om er vanaf nu voor het hele dorp te zijn!
Binnenkort hoort u meer van ons.
Wij rekenen op uw inzet, enthousiasme en betrokkenheid.
U bent van harte welkom op onze eerste openbare vergadering op woensdag 13 september a.s.

Locatie: Plein 5 te Brummen
Tijd: 20.00 uur

Houdt u vooral de berichtgeving in de gaten!

Geef een reactie