De wijkraad vergadert 19 september

De Wijkraad Brummen Centraal vergadert aanstaande woensdag 19 september vanaf 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de uitkomst van de brainstormbijeenkomst met college en raadsfracties over het jongerenonderzoek en omwonenden onderzoek jongerencentrum de Blitz, besteding “Zomer in Gelderland”, vervolg AED, RONA/IJssellijn en een verzoek van een bewoner. De volledige agenda en notulen zijn bijgevoegd. De vergadering vindt plaats in het SWB-gebouw, plein 5, Brummen. We hopen u weer te mogen begroeten!

Geef een reactie