De wijkraad en SWB wil met fracties en college in gesprek

In 2011 en 2012 zijn door de Stichting Welzijn Brummen en de Wijkraad Brummen Centraal twee onderzoeken gehouden. Eén onderzoek onder omwonenden van jongerencentrum de Blitz naar de ervaren overlast. Daarnaast één onderzoek onder de jongeren in Brummen naar de vrijetijdsbesteding en het aanbod van de Blitz. Beide onderzoeken zijn gepresenteerd aan het college en de raadsfracties. De wijkraad en het SWB hebben tijdens deze presentatie de fracties en het college gevraagd om mee te denken over het vervolg op de onderzoeksresultaten. Op 4 september zal er daarom vanaf 20.00 uur een bijeenkomst zijn om na te denken over oplossingsrichtingen en vervolgstappen.  De uitnodiging voor de bijeenkomst is hier te lezen.

Geef een reactie