De bloembakken zijn er weer!

In de dagen na een geslaagd Pinksterfestival heeft de Dorpsraad Brummen het Marktplein opgesierd met de welbekende bloembakken met verse planten erin. Met vereende krachten werden door de leden van de commissie Groen de zware bakken op hun plek getild.

Tevens werd door de Dorpsraad een financiële bijdrage geleverd aan initiatieven elders in het dorp, waaronder de bloembakken op het Kerkplein, de Zegerijstraat en park ’t Goor.