Cursus AED van start

De eerste opleiding voor de AED gaat van start op 19 september. Tien personen hebben zich aangemeld om in de toekomst reanimatie te kunnen geven met behulp van een AED. Op 19 september worden zij geïnstrueerd door het Rode Kruis om zo in de toekomst snel te kunnen handelen bij een hartstilstand. Natuurlijk blijven we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich ook willen opleiden. De kosten daarvan bedragen eenmalig € 25,-. Daarnaast is jaarlijks een verkorte herhalingscursus noodzakelijk. U kunt zich hiervoor aanmelden bij contactpersoon vanuit de wijkraad Dick van Goor (0575-562811 of djvangoor@hetnet.nl).

Geef een reactie