College gaat gesprek aan met Aaldering over onderhoud Jodenmuur

Het college van B&W gaat op korte termijn met de heer Aaldering in overleg over de staat van onderhoud van de Jodenmuur en zijn verantwoordelijkheden. Het college laat dit weten in antwoord op schriftelijke vragen die door Gerry Ypma (CDA) namens één van de bewoners in de vergadering van de Wijkraad Brummen Centraal zijn gesteld. Het is de gemeente bekend dat de staat van onderhoud van de Jodenmuur matig tot slecht is. De eigenaar (Aaldering) is verantwoordelijk voor de onderhoudsstatus. Het college geeft daarbij meteen aan dat “handhavend optreden (…) geen actuele handhavingprioriteit” heeft. De volledige brief is hier te lezen.

Geef een reactie