Bijeenkomst oversteek N348 op 30 november

De Wijkraad Brummen Centraal organiseert op 30 november een brede informatieavond over de oversteek (fietsbrug) N348. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst, om vragen te stellen en hun woordje te doen.

Aanleiding vormt de publicatie van de variantenstudie afgelopen zomer, het besluit van het college van burgemeester en wethouders om een vervolg te geven aan de onderzochte initiatieven en de bekendmaking van het Sint Jans Gilde om een bedrag te doneren aan de oversteek. De avond heeft tot doel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij te praten over de aanleiding en laatste stand van zaken rondom de fiets- en voetgangersbrug over de N348. Het onderzoeksbureau dat de variantenstudie heeft opgesteld geeft een presentatie van alle onderzochte alternatieven. Daarna kunnen aanwezigen vragen stellen. Het tweede gedeelte van de avond wordt benut om het draagvlak te peilen voor de oplossingen. Dit gebeurt onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. Alle voor- of tegen argumenten om de oversteek te realiseren hoort de wijkraad graag!

De avond vindt plaats vanaf 19.30 uur in De Bronckhorsthoeve (inloop 19.00 uur). Opgave is niet verplicht.
Meer informatie? Of alvast vragen die u graag beantwoord ziet tijdens de avond? Contact de Wijkraad Brummen Centraal via mailadres info@wijkraadbrummencentraal.nl. Het onderzoeksrapport is hier te downloaden: http://wijkraadbrummencentraal.nl/rapport-oversteek-n348/

De organisatie van de avond ligt in handen van de wijkraad, maar vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeente Brummen en het Sint Jans Gilde

Geef een reactie