Agenda vergadering 4 september

De Wijkraad Brummen Centraal vergadert woensdag 4 september vanaf 20.00 uur weer voor de eerste keer na het zomerreces. We hopen dat iedereen van de zonnige zomervakantie heeft genoten en er weer met frisse moed tegenaan kan. De agenda is gevuld met een stand van zaken van activiteiten (o.a. AED cursus, het vlaggen en watergeven van de bloembakken op het marktplein). Ook wordt een terugkoppeling gegeven van het gesprek van de wijkraad met wethouder Bruning over het jongerencentrum. De agenda kunt u hier downloaden. Ook zijn de notulen van de vergadering van 3 juli beschikbaar. U bent van harte welkom in het SWB-gebouw, plein 5!

Geef een reactie