Agenda openbare vergadering 20 november

Lezing Reuversweerd bij openbare Dorpsraadvergadering op 20 november 2019

De openbare vergadering van Dorpsraad Brummen is op woensdag 20 november a.s. om 20.00 uur. Een bijzondere lezing gaat aan de officiële vergadering vooraf. De heer Fred Janssen, eigenaar van Reuversweerd in Cortenoever zal vertellen over historie en toekomst van deze voor vele Brummenaren zo bekende buitenplaats, waar hij zich met hart en ziel voor inzet. Aan dit project is ook een bijzonder educatief programma verbonden. Een interessant verhaal met vele aspecten! Wij verwachten een grote belangstelling!

Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd! De volledige agenda vindt u hieronder.

  1. Welkom en opening
  2. Lezing Reuversweerd
  3. Verslag en actiepunten vergadering 25 september
  4. Mededelingen
  5. Stand van zaken diverse werkgroepen: Groen, BZZV, Viaduct
  6. Stand van zaken Centrumplan Brummen
  7. Update SWB
  8. Update gemeente
  9. Update Veluwonen
  10. Volgende vergadering in 2020

Inloopmoment om 19.30u, voorafgaand aan vergadering
Voorafgaand aan de vergadering bent u van 19.30u tot 20.00u van harte welkom bij het inloopmoment. Heeft u een vraag of een probleem waarbij de Dorpsraad u zou kunnen ondersteunen, of wilt u de Dorpsraad juist ergens op wijzen? Daarvoor kunt u terecht bij het inloopmoment van de Dorpsraad Brummen.

Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook aan ons toesturen via het bekende mailadres. Alvast bedankt!!

Wie, wat, waar

Wanneer:        woensdagavond 20 november
Inloopmoment: 19:30u-20:00u
Vergadering:   vanaf 20.00u
Waar:              ‘Plein 5’, Graaf van Limburg Stirumplein 5, Brummen